Γιάννης Ανδρούτσος

Group Financial Planning and Patient Accounts Director at IASO Group

Γιάννης Ανδρούτσος

Group Financial Planning and Patient Accounts Director at IASO Group
linkedin-icon

Biography

Ο Γιάννης Ανδρούτσος είναι Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Λογιστηρίου Ασθενών του Ομίλου ΙΑΣΩ. Έχει 18ετή εμπειρία ως διοικητικό στέλεχος στον κλάδο της υγείας, με εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων μέτρησης της αποδοτικότητας και κοστολόγησης ενώ έχει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση έργων πληροφορικής υγείας.

Έχει εργασθεί επίσης από το 1992 μέχρι και σήμερα ως στέλεχος και σύμβουλος σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και κοινωνικούς φορείς.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA με εξειδίκευση τα χρηματοοικονομικά.

All session by Γιάννης Ανδρούτσος