Βασίλης Κουτκιάς

Ερευνητής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών – Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA)

Βασίλης Κουτκιάς

Ερευνητής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών – Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA)

Biography

Ο Βασίλης Γ. Κουτκιάς έλαβε Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (1998), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (2001) και Διδακτορικό στην Ιατρική Πληροφορική (2005) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Σήμερα είναι Ερευνητής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με αντικείμενο «Βιοϊατρική Πληροφορική με έμφαση στα συστήματα ασφάλειας φαρμακευτικών ουσιών και σκευασμάτων». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στη θεματική περιοχή της Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες γνώσης, τα συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης και τη διάχυτη υπολογιστική, με κύρια πεδία εφαρμογών την ασφάλεια φαρμάκων και την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας.

Κατά την περίοδο 2013-2015, έλαβε ατομική υποτροφία Marie Curie για έμπειρους ερευνητές (έργο SAFER: http://safer-project.eu), με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο U1142, LIMICS, του Ινστιτούτου INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), στο Παρίσι. Από το 2000, έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πάνω από 15 έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους τομείς της ασφάλειας των ασθενών, τα προσωπικά συστήματα υγείας και την αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, με φορείς υλοποίησης το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής του ΑΠΘ, και το ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ.

Είναι διδάσκων και συντονιστής μαθήματος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΘ, ενώ έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris 6 (UPMC) και ως Εντεταλμένος Λέκτορας στο Α.Π.Θ., το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, συνεκδότης δύο βιβλίων-συλλογικών τόμων (Springer και IOS Press) και ενός ηλεκτρονικού τόμου, και συγγραφέας περισσότερων από 120 εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σειρές βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων.

Είναι Associate Editor του περιοδικού BMC Medical Informatics & Decision Making.

All session by Βασίλης Κουτκιάς