Βασιλική Ι. Ζηλίδου

Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Βασιλική Ι. Ζηλίδου

Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Biography

H Βασιλική Ι. Ζηλίδου έλαβε το δίπλωμα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδας, και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της Ιατρικής Πληροφορικής από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, είναι υποψήφια Διδάκτωρ στον τομέα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Είναι βοηθός έρευνας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, όπου εργάζεται στα έργα DISCOVER (www.discover4carers.eu), LLM Care (www.llmcare.gr) και στο UNCAP (www.uncap.eu) καθώς και σε ένα ακόμη έργο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ με τίτλο «Ενίσχυση της Υποστήριξης των Ασθενών με Νόσο Alzheimer και των Περιθαλπόντων τους”, ASPAD (http://aspad.csd.auth.gr). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βιοϊατρική τεχνολογία και τις πτυχές πληροφορικής στην περίθαλψη υγείας των ηλικιωμένων και ειδικότερα όσον αφορά στην εκπαίδευση σωματικής άσκησης και παραδοσιακού χορού μέσω υπολογιστή.

All session by Βασιλική Ι. Ζηλίδου