Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου

Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου

Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Biography

Ο Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου (Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Ομίλου ΥΓΕΙΑ) είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διδάκτωρ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Ρομποτικής Όρασης & Επεξεργασία Σήματος του Πανεπιστημίου του Surrey Βρετανίας και Ειδικός Επιστήμονας για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στο Πολυτεχνείο της Αγίας Πετρούπολης, Ρωσία. Από το 1996 έως το 1999 εργάστηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην εταιρεία Epsilon, από το 1999 έως το 2010 εργάστηκε ως Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογίας στην εταιρεία ATKOSoft με ενασχόληση σε Εθνικά και Διεθνή έργα Ιατρικής Πληροφορικής, Τηλεϊατρικής και Κοινωνικής Ασφάλισης, από το 2011 έως το 2014 εργάσθηκε ως Υπεύθυνος της Ομάδας Έργων Υγείας στην εταιρεία SingularLogic. Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον Ιούλιο του 2014.

All session by Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου