Ουρανία Θεολογίτη

Διευθύντρια Εφαρμογών Πληροφορικής, Όμιλος ΙΑΣΩ

Ουρανία Θεολογίτη

Διευθύντρια Εφαρμογών Πληροφορικής, Όμιλος ΙΑΣΩ

Biography

Η Ουρανία Θεολογίτη είναι Διευθύντρια Εφαρμογών Πληροφορικής στον Όμιλο ΙΑΣΩ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής στην υγεία καθώς έχει εργαστεί 13 χρόνια στο ΔΘΚΑ Υγεία (αρχικά ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής και αργότερα ως Διευθύντρια Συστημάτων Πληροφορικής) και 10 χρόνια στον Όμιλο ΙΑΣΩ ως Διευθύντρια Εφαρμογών Πληροφορικής, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

All session by Ουρανία Θεολογίτη