Νάνσυ Καρανάσιου

Chief Technology Officer, Vidavo

Νάνσυ Καρανάσιου

Chief Technology Officer, Vidavo
linkedin-icon twitter-icon

Biography

Η Νάνσυ Καρανάσιου είναι Υπεύθυνη του τμήματος της εταιρίας Vidavo, που εξειδικεύεται στην παροχή και ανάπτυξη ολοκληρωμένων καινοτομικών τεχνολογικών λύσεων τηλεματικής στο χώρο της υγείας (m/ehealth).

Διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής και ειδικότερα στον σχεδιασμό, ανάπτυξη εφαρμογών, εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας, στην υλοποίηση έργων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Έχει τον συνολικό συντονισμό και την ευθύνη του τεχνικού τμήματος και είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεϊατρικής στο Εξωτερικό μέσω Ερευνητικών Προγραμμάτων, με χρήση των τεχνολογιών και πρωτοκόλλων IPV6, cda, m2m κ.α.

Κύριοι τομείς ενδιαφέροντος είναι η ηλεκτρονική υγεία, mhealth, smartsensors, hipaa και UI/UX design για εφαρμογές mobile health.

All session by Νάνσυ Καρανάσιου