Ιωάννα Αρσενοπούλου,

Ιατρός, MSc, Ειδική Επιστήμονας, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας-Υγείας, Συνήγορος του Πολίτη

Ιωάννα Αρσενοπούλου,

Ιατρός, MSc, Ειδική Επιστήμονας, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας-Υγείας, Συνήγορος του Πολίτη

Biography

Η Ιωάννα Αρσενοπούλου είναι γιατρός, και Ειδική Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, στον Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Εκτός από την ιατρική της εκπαίδευση στην Ελλάδα, και την εργασιακή εμπειρία σε Νοσοκομεία του Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK). Από το 1998 εργάζεται στο Συνήγορο του Πολίτη για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, διαμεσολαβώντας και εκπονώντας πορίσματα για υποθέσεις πολιτών, όπως για τους ασθενείς HIV, για τους ασθενείς μάρτυρες του Ιεχωβά, για απουσία ενημερωμένης συγκατάθεσης πριν από ιατρικές πράξεις, για ιατρική αμέλεια, κλπ.

Για τρία χρόνια (2001-2003),  διετέλεσε Ιδρυτικός Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Β΄Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια της τότε μεταρρύθμισης στην υγεία.

Έχει λάβει μέρος σε συγγραφή σχετικών βιβλίων για τα δικαιώματα των ασθενών και έχει διδάξει σε σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει υπάρξει προσκεκλημένη ομιλήτρια σε συνέδρια με παρόμοια θεματολογία.

All session by Ιωάννα Αρσενοπούλου,