Γιάννα Τσάκου

Senior Project Manager / Analyst στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Έργων, SingularLogic S.A.

Γιάννα Τσάκου

Senior Project Manager / Analyst στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Έργων, SingularLogic S.A.

Biography

Η Γιάννα Τσάκου κατέχει τη θέση της Senior Project Manager / Analyst για τα χρηματοδοτούμενα έργα ΤΠΕ στην SingularLogic SA.  Έχει εργαστεί ως συντονίστρια και αναλύτρια σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα από το 1999, τόσο στο δημόσιο τομέα (στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών / Τμήμα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, και στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Μεταφορών) όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Knowledge Α.Ε., LogicDIS SA και SingularLogic SA). Έχοντας συμμετάσχει ως ερευνήτρια και / ή συντονίστρια σε πάνω από 25 έργα Ε&Α, η εμπειρία της καλύπτει ευρύ πεδίο εφαρμογών η πλειοψηφία των οποίων αφορά σε υπηρεσίες για την ανεξάρτητη διαβίωση ηλικιωμένων, υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, επεξεργασία φυσικής γλώσσας και τεχνολογία φωνής. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει επίσης αποκτήσει εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων ΤΠΕ για την πολιτιστική κληρονομιά, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες καθώς και για μηχανισμούς αυτόματης μετάφρασης και eLearning. Από το 2003 προσκαλείται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αξιολογήτρια και εμπειρογνώμονας για 3 διαφορετικά προγράμματα ΤΠΕ. Έχει πτυχίο στη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας λάβει τετραετή υποτροφία για εξαιρετική επίδοση από το Ίδρυμα Λάτση. Μιλάει τέσσερις γλώσσες: ελληνικά ως μητρική γλώσσα, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

All session by Γιάννα Τσάκου