Γιώργος Μακρυνός

Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού

Γιώργος Μακρυνός

Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού

Biography

Ο Γιώργος Μακρυνός είναι υγιεινολόγος – επόπτης δημόσιας υγείας με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη δημόσια υγεία (2007-09) από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Έχει διατελέσει εργαστηριακός συνεργάτης-καθηγητής εφαρμογών στο τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών (1985-2002) και είναι εξωτερικός συνεργάτης του τομέα Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ), Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), καθώς και μέλος στη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) στης οποίας την επιτροπή κοινωνικής προστασίας, υγείας, αλληλεγγύης, ισότητας και ένταξης αποτελεί μέλος. Τέλος, είναι Δημοτικός Σύμβουλος και υπεύθυνος μεταναστευτικής πολιτικής στο Δήμο Κορυδαλλού.

All session by Γιώργος Μακρυνός