Ευαγγελία Δ. Ρωμανοπούλου

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ευαγγελία Δ. Ρωμανοπούλου

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Biography

Η Ευαγγελία Δ. Ρωμανοπούλου απέκτησε το 2009 το πτυχίο της με αντικείμενο Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική από το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (Πα.Στ.Ελ) και το 2013 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με τίτλο Ιατρική Πληροφορική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Marketing στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, με υποτροφία για σπουδές ΜΒΑ από το ίδιο κολλέγιο. Επιπλέον, είναι Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εργάζεται σε ποικίλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και εκμετάλλευσης όπως το DISCOVER (www.discover4carers.eu), το LLM Care (www.llmcare.gr) και το UNCAP (ένα πρόγραμμα H2020). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συναισθηματικές και βοηθητικές τεχνολογίες, βιοϊατρική τεχνολογία και ιατρική πληροφορική με έμφαση στην υγειονομική περίθαλψη των ηλικιωμένων.

All session by Ευαγγελία Δ. Ρωμανοπούλου