Αικατερίνη Πανουτσοπούλου

Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Δ.Θ.Κ.Α Υγεία

Αικατερίνη Πανουτσοπούλου

Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Δ.Θ.Κ.Α Υγεία

Biography

Η κα Αικατερίνη Πανουτσοπούλου, RN, MSc, είναι Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Δ.Θ.Κ.Α Υγεία από το 2010.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Πάτρας από το 1990.

Τον Οκτώβριο του 1995 παρακολούθησε κύκλο σεμιναρίων και εκπαίδευσης σαν “Visiting Professional Nurse” στο Mayo Foundation, Rochester, Minnesota, USA.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σαν Διαχειριστής Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας του C.N.A.M (Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris).

Εργάζεται στο Δ.Θ.Κ.Α Υγεία από το 1991 έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Προϊσταμένη νοσηλευτικών τμημάτων, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης.

All session by Αικατερίνη Πανουτσοπούλου