Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη

Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη

Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
linkedin-icon

Biography

H Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη έχει διδακτορικό (PhD) στη Διοίκηση Ιατρικής Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, Judge Business School, μεταπτυχιακό (Masters) στην Ιατρική Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, και πτυχίου Βιολογίας από το Bard College, ΗΠΑ. Από το 2004 εργάζεται ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση της αλλαγής σε οργανισμούς υγείας, κοινωνικά και οργανωτικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή και χρήση της ιατρικής πληροφορικής, εφαρμογή, χρήση και αξιολόγηση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, τηλεϊατρικής, καινοτόμων τεχνολογιών για ηλικιωμένους κ.α. Συνεργάζεται με τον οργανισμό EUROREC για την προώθηση της ποιότητας και την πιστοποίηση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας σε εθνικό επίπεδο. Συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά έργα ως επιστημονική υπεύθυνος και ερευνήτρια όπως PACES, eNOFALLS, eSENS, REACTION, EHRQTN, REMOTE, EHR-IMPLEMENT, HEALTHWARE, TWISTER. Οι εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

All session by Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη