Ανδρέας Αλεξόπουλος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης, MSc, PhD

Ανδρέας Αλεξόπουλος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης, MSc, PhD

Biography

Ο Ανδρέας Αλεξόπουλος είναι οικονομολόγος, MSc, Πανεπιστήμιο Birmingham, με ειδίκευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη (1997). Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου (2011) στο αντικείμενο της Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Διδάσκων επί συμβάσει στο Τμήμα Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΤΕΙ Καλαμάτας (2000-13), ΤΕΙ ΠειραιάΤμήμα Λογιστικής (2013), Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2008-10). Εισηγητής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Συνεργάστηκε με το Μεταπτυχιακού Πρόγραμμα «Διοίκηση της Υγείας» (Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΤΕΙ Πειραιά) ενώ σήμερα διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική», ΤΕΙ Πειραιά. Έχει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, με έμφαση στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας (WAVE Lab), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει το επιστημονικό του έργο σε ένα πλήθος από εθνικά και διεθνή ευνέδρια και περιοδικά. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στρατηγικός σχεδιασμός σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ΤΠΕ, κοινωνική καινοτομία.

All session by Ανδρέας Αλεξόπουλος