Αλέξανδρος Μπέρλερ

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής | Πρόεδρος HL7 Hellas & Διευθυντής της Γνώμων Πληροφορική Α.Ε.

Αλέξανδρος Μπέρλερ

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής | Πρόεδρος HL7 Hellas & Διευθυντής της Γνώμων Πληροφορική Α.Ε.
linkedin-icon twitter-icon
a.berler@gnomon.com.gr

Biography

Για να επιτύχει η ηλεκτρονική υγεία στην Ελλάδα ΠΡΕΠΕΙ να αξιοποιήσουμε τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, να προτείνουμε ένα μακρόπνοο σχεδιασμό, να δημιουργήσουμε δομές που διαλειτουργούν και ανταλλάσσουν τα δεδομένα με ορθολογικό και ασφαλή τρόπο. Αυτοί είναι και οι στόχοι του συνεδρίου και της πρωτοβουλίας αυτής: όλοι μαζί για ένα νέο μέλλον στην Υγεία στην Ελλάδα.

Ο Δρ Αλέξανδρος Μπέρλερ είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του ΑΠΘ από το 1995, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΔΠΜΣΒΙΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1997 και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ΔΠΜΣΒΙΤ το 2009 με αντικείμενο τη διαλειτουργικότητα σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία και το σχεδιασμό ολοκληρωμένου πολιτοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος υγείας. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης – ερευνητής στο εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ από το 1996 με συμμετοχή σε πληθώρα ερευνητικών έργων. Από το 2002 μέχρι και το 2006 εργάστηκε ως project director στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ με αντικείμενο τον σχεδιασμό και παρακολούθηση μεγάλων έργων πληροφορικής στην Υγεία.

Σήμερα εργάζεται ως διευθυντής του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών της Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ. Έχει συμμετάσχει ενεργά από το 2008 στην δημιουργία των υποδομών διασυνοριακής υγείας για την Ευρώπη (έργα epSOS, Expand, Antilope, eStandards, κοινότητα ανοιχτού λογισμικού openNCP, κλπ). Επίσης, ασκεί καθήκοντα διευθυντή υπηρεσιών (IHE Services) για λογαριασμό του IHE Europe σε όλη την Ευρώπη. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και ινστιτούτων (ΙΕΕΕ, ACM, HIMSS), μέλος αρκετών επιτροπών της IHE Europe και πρόεδρος HL7 Hellas, του Ελληνικούς παραρτήματος του διεθνή φορέα προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία, HL7 International.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://gr.linkedin.com/in/aberler/

All session by Αλέξανδρος Μπέρλερ