Τρυφερίδης Αθανάσιος

Ερευνητικός Συνεργάτης, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ

Τρυφερίδης Αθανάσιος

Ερευνητικός Συνεργάτης, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
thanasic@iti.gr

Biography

Ο κος. Τρυφερίδης Αθανάσιος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΑΠΘ (2000), κάτοχος του Μεταπτυχιακού διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2006).

Από το 2012 εργάζεται ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ έχοντας μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και τεχνική διαχείριση έργων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7: INERTIA, Reay4SmartCities και Η2020: VICINITY) όσο και εθνικών προγραμμάτων (ΓΓΕΤ: ECOBUILDING). Τα βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν τον τομέα των Έξυπνων Δικτύων Διανομής (Smart Grids) και αυτόματης διαχείρισης και μελέτης ενεργειακής απόδοσης Έξυπνων Κτιρίων, μέσω τοπολογιών αισθητήρων και εφαρμογής αλγορίθμων πρόβλεψης και ανίχνευσης ανθρώπων σε κτίρια. Τελευταία ασχολείται στον τομέα της διαλειτουργικότητας συσκευών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), με εφαρμογές σε eHealth με χρήση αισθητήρων IoT.

Από το 2002 και για μια δεκαετία διετέλεσε τεχνικός διευθυντής της ομάδας Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρίας MLS Πληροφορική, έχοντας ως βασικά αντικείμενα την ενσωμάτωση γλωσσολογικών τεχνολογιών (Αναγνώριση και Σύνθεση Φωνής) σε συστήματα αυτόματης πλοήγησης με χρήση GPS, καθώς και την ανάπτυξη διαδραστικών πολυτροπικών συστήματων διεπαφής με χρήση φυσικής γλώσσας και ευφυών πρακτόρων. Επιπλέον έχει διατελέσει Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Α.ΤΕΙ. Θεσσαλονίκης (2004-2009) με διδακτική εμπειρία σε μαθήματα Προγραμματισμού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

All session by Τρυφερίδης Αθανάσιος