Νταίζη Παπαθανασοπούλου

Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ & Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα

Νταίζη Παπαθανασοπούλου

Συντονίστρια Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. στο ΕΔΔΥΠΠΥ & Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα

Biography

Η κυρία Παπαθανασοπούλου είναι η Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και από το 2013 Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα. Είναι Κοινωνιολόγος και Κοινωνική Λειτουργός. Από το 1982 έως το 2010 εργάστηκε στον Δήμο Αθηναίων ως προϊσταμένη διαφόρων τμημάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η ενασχόλησή της με το Πρόγραμμα των Υγιών Πόλεων ξεκίνησε το 1993. Εργάστηκε για την εφαρμογή του Προγράμματος των Υγιών Πόλεων στην Αθήνα ως Συντονίστρια από το 1993 έως το 2010. Επίσης εργάστηκε για την ίδρυση του Ελληνικού  Δικτύου Υγιών Πόλεων,  και  ήταν μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου από το 1994 έως το 2010.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε διάφορες περιστάσεις και σε μεγάλο αριθμό αποστολών.

Από το 2014 είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Συμβούλων Αυτοδιοίκησης, City & Region Planning.