Μαρία Αδάλογλου

Outsourcing Health Hygeia Group, Integrator Services Division, Singular Logic

Μαρία Αδάλογλου

Outsourcing Health Hygeia Group, Integrator Services Division, Singular Logic

Biography

Η Μαρία Αδάλογλου από το 2014 είναι επικεφαλής της ομάδας υποστήριξης εφαρμογών του τμήματος πληροφορικής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ που λειτουργεί μέσω εξωτερικής ανάθεσης από την SingularLogic SA. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής υγείας, με 7 χρόνια στο τμήμα πληροφορικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και 7 χρόνια στο τμήμα πληροφορικής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα πληροφοριακών συστημάτων υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Τουρκία, Κύπρος, Αλβανία). Απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2008. Έχει πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

All session by Μαρία Αδάλογλου