Κώστας Μαριάς

Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Κώστας Μαριάς

Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Biography

Ο Κώστας Μαριάς είναι από το 2006 κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) και από το 2010 Επικεφαλής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής. Κατά την περίοδο 2000-2002, εργάστηκε ως Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ το 2003-2006 ήταν εντεταλμένος ερευνητής του ΙΠ-ΙΤΕ. Πρόσφατα ήταν ο συντονιστής δύο ευρωπαϊκών έργων σχετικά με τη μοντελοποίηση του καρκίνου (http://www.contracancrum.eu/ και http://www.tumor-project.eu/), ενώ το διάστημα 2010-2015 συμμετείχε ενεργά σε πολλά ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση στην εξατομικευμένη ιατρική. Συντόνισε την ανάπτυξη ευρέος φάσματος υπολογιστικών εργαλείων σχεδιασμένων για το κλινικό περιβάλλον στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Virtual Physiological Human” (VPH). Παράλληλα έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων εστιάζοντας στην επεξεργασία ιατρικής εικόνας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής για προσωποποιημένη ιατρική.

All session by Κώστας Μαριάς