Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς

Director, Standards & Solutions, GS1 Association Greece

Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς

Director, Standards & Solutions, GS1 Association Greece
linkedin-icon

Biography

O Δρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς είναι Director, Standards & Solutions του GS1 Association Greece. Είναι διπλωματούχος Ηλ/κός Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Bath (University of Bath). Το 2004 έλαβε υποτροφία από τη Βασιλική Ακαδημία Μηχανικών της Μ. Βρετανίας (Royal Academy of Engineering) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του, στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Cranfield (Cranfield University) από την οποία ανακηρύχτηκε διδάκτορας το 2008.

Έχει εργαστεί σε πολυεθνικές και σε ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Γερμανία & Αγγλία), συμμετέχοντας σε έργα ανάπτυξης μηχανημάτων και λογισμικού με εταιρείες όπως Samsung, Thales, BAE, GE, Carl Zeiss, Philips, κ.α. Από το 2012-2014 διετέλεσε σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας σε θέματα τεχνολογίας, πληροφοριακών υποδομών και στρατηγικού σχεδιασμού. Διετέλεσε επίσης αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. στο Νοσοκομείο Σωτηρία από το 2013 έως 2014. Από το 2014 εργάστηκε ως συντονιστής επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO στον τομέα Υγείας και επιθεωρητής CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και λογισμικό.

Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και Ινστιτούτων όπως IEEE, IET, ΕΕL, TEE.