ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγήτρια, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγήτρια, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Biography

Η Σταυρούλα (Βούλα) Γεωργοπούλου είναι Καθηγήτρια Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής στη Λογοθεραπεία και Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρoλόγoς Μηχαvικός του Δημοκριτείου Παv/μίoυ Θράκης και έχει Μ.S. από το Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv και Επιστήμης Υπoλoγιστώv του ΜIΤ και Διδακτoρικό από το Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv του Tufts University, ΗΠΑ. Έχει εργαστεί στις ΗΠΑ στο GTE Laboratories ως τεχνικός σύμβουλος, στο MITRE Corporation ως μέλος τεχνικής ομάδας και στο Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv και Επιστήμης Υπoλoγιστώv του Ohio University ως Επίκουρη Καθηγήτρια.

Έχει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών σε αντικείμενα όπως συστήματα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων, ασαφείς γνωστικές απεικονίσεις, επεξεργασία σημάτων, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία επαυξητικής εναλλακτικής επικοινωνίας. Κατά την πολυετή εμπειρία της έχει συμμετάσχει σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

All session by ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ