ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ

OTE Group of Companies

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ

OTE Group of Companies

Biography

Ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΜSc) στην Ιατρική Φυσική (με ειδίκευση στην Τηλεματική Υγείας), καθώς και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στον όμιλο ΟΤΕ ως ICT Sales Manager, υπεύθυνος για τον τομέα του e-health σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

All session by ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ

Telematics: eHealth at the centre

12:00 - 12:15
Banqueting Hall