Αθηνά Τριανταφυλλίδη

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.

Αθηνά Τριανταφυλλίδη

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.
linkedin-icon
athtriant@gmail.com

Biography

Γιατί ηλεκτρονική υγεία; Διότι καθιστά εφικτό ένα νέο μοντέλο περίθαλψης χάρη στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα οφέλη του μοντέλου αυτού θα είναι η απελευθέρωση ιδρυματικών πόρων (νοσοκομείων, κλινικών, κ.α.), η διαμόρφωση καλύτερων τιμών μακροπρόθεσμα, αποτελεσματικότερα συστήματα υγείας συνολικά, και δημιουργία ενός βιομηχανικού κλάδου με προοπτική για το μέλλον.

Η Αθηνά Τριανταφυλλίδη είναι Μαθηματικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με θέμα «Πληροφορική Υγείας». Είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ, με αντικείμενο: θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, φάκελος ασθενή, διαδικτυακά ραντεβού, πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων), Κοινωνικής Ασφάλισης (μητρώα-έσοδα, λογιστήρια), των Εθνικών Συστημάτων ΑΜΚΑ και Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων, κλπ.