Φωτογραφίες

Τελετή Έναρξης

Τρίτη 25 Οκτωβρίου

Ομιλιές

Τρίτη 5 Οκτωβρίου

Ομιλίες

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου

Έκθεση

Τρίτη 25 - Τετάρτη 26 Οκτωβρίου

eHealth Forum Festival

Τρίτη 25 - Τετάρτη 26 Οκτωβρίου

eHealth Forum Festival - Ομιλίες

Τρίτη 25 - Τετάρτη 26 Οκτωβρίου