Χορηγίες

Συμμετέχετε ως χορηγός ή εκθέτης στο eHealth Forum 2016!

 • για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τομέα της ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σήμερα
 • για να ακούσετε περιζήτητους ομιλητές, ειδικούς στις καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών
 • για να ενισχύσετε τους επαγγελματικούς δεσμούς με κομβικούς πελάτες & κορυφαία στελέχη της αγοράς όχι μόνο από την Δυτική, αλλά και από τη Ν.Α. Ευρώπη και τη Μεσόγειο
 • για να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε στη συζήτηση για τη στρατηγική και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του e-health σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • για να εξασφαλίσετε προβολή της εταιρείας σας στη μοναδική διοργάνωση για το e-health στην Ελλάδα και να συνδέσετε την εταιρική σας ταυτότητα με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές
 • για να ενημερωθείτε για πηγές και τρόπους χρηματοδότησης των έργων σας, εάν εκπροσωπείτε ερευνητικό κέντρο κλπ.
 • για να δικτυωθείτε με εταιρείες, οργανισμούς, επιστήμονες και στελέχη με ειδίκευση σε ευρύ φάσμα αντικειμένων που συνδέονται με την ηλεκτρονική υγεία:
  • eHealth & mHealth, ιατροτεχνολογικές συσκευές, εφαρμογές ΙοΤ, ιατρική παρακολούθηση εξ αποστάσεως, λογισμικά υπηρεσιών υγείας, ασφάλεια δεδομένων, πρότυπα, υπηρεσίες επικοινωνίας και marketing για τον υγειονομικό τομέα κ.ά.
 • για να εξασφαλίσετε προβολή της εταιρείας σας και να συνδέσετε την εταιρική σας ταυτότητα με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές

To Forum αποτελεί ευκαιρία να προσεγγίσετε ένα ευρύ κοινό:

 • Επαγγελματίες της υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς κλπ.)
 • Ειδικούς της πληροφορικής
 • Επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς φορείς του ψηφιακού χώρου και του χώρου της υγείας
 • Συλλόγους ασθενών
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Διοικητικά στελέχη του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υ.Πε., διοικήσεις υπηρεσιών υγείας, οργανισμούς)
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Περιφέρειες)
 • Οικονομολόγους της Υγείας
 • Πολιτικούς
 • Investment Funds
 • Start ups

Κατηγορίες Χορηγών

Πλατινένιος Χορηγός

Προτεινόμενα αντισταθμιστικά οφέλη

 • Διοργάνωση* Panel Discussion, διάρκειας 90΄
 • Περίπτερο στην έκθεση 10 τ.μ. ή wall space ή άλλη ωφέλεια ίσης αξίας
 • Καταχώριση στο τελικό πρόγραμμα (οπισθόφυλλο ή σαλόνι)
 • Προβολή λογοτύπου για το αντίστοιχο επίπεδο χορηγίας:
  • στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
  • σε κάθε newsletter ή σφυγμομέτρηση που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά
  • σε banner δίπλα στη Γραμματεία
  • σε banner στην αίθουσα του Συνεδρίου
  • σε banner στον εκθεσιακό χώρο
  • στο τελικό πρόγραμμα
 • 25 δωρεάν εγγραφές

*Σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του eHealth Forum

Χρυσός Χορηγός

Προτεινόμενα αντισταθμιστικά οφέλη

 • Ομιλία σε Panel Discussion στο πλαίσιο του συνεδριακού προγράμματος
 • Περίπτερο στην έκθεση 8 τ.μ. ή wall space ή άλλη ωφέλεια ίσης αξίας
 • Καταχώριση στο τελικό πρόγραμμα (εσωτερική εξωφύλλου)
 • Προβολή λογοτύπου για το αντίστοιχο επίπεδο χορηγίας:
  • στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
  • σε κάθε newsletter ή σφυγμομέτρηση που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά
  • σε banner δίπλα στη Γραμματεία
  • σε banner στην αίθουσα του Συνεδρίου
  • σε banner στον εκθεσιακό χώρο
  • στο τελικό πρόγραμμα
 • 20 δωρεάν εγγραφές

Αργυρός Χορηγός

Προτεινόμενα αντισταθμιστικά οφέλη

 • Συμμετοχή σε πάνελ ομιλητών
 • Περίπτερο στην έκθεση 6 τ.μ. ή wall space ή άλλη ωφέλεια ίσης αξίας
 • Καταχώριση στο τελικό πρόγραμμα (εσωτερική σελίδα)
 • Προβολή λογοτύπου για το αντίστοιχο επίπεδο χορηγίας:
  • στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
  • σε κάθε newsletter ή σφυγμομέτρηση που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά
  • σε banner δίπλα στη Γραμματεία
  • σε banner στην αίθουσα του Συνεδρίου
  • σε banner στον εκθεσιακό χώρο
  • στο τελικό πρόγραμμα
 • 10 δωρεάν εγγραφές

Υποστηρικτής

Προτεινόμενα αντισταθμιστικά οφέλη

 • Καταχώριση στο τελικό πρόγραμμα (εσωτερική σελίδα)
 • Προβολή λογοτύπου για το αντίστοιχο επίπεδο χορηγίας:
  • στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
  • σε κάθε newsletter ή σφυγμομέτρηση που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά
  • σε banner δίπλα στη Γραμματεία
  • σε banner στην αίθουσα του Συνεδρίου
  • σε banner στον εκθεσιακό χώρο
  • στο τελικό πρόγραμμα
 • 5 δωρεάν εγγραφές

Innovation sponsor

Ο Innovation Sponsor, καλύπτει τη συμμετοχή start-up εταιρείας: στη χορηγία συμπεριλαμβάνονται 2 εγγραφές και κατασκευή περιπτέρου απλής δομής σε νησίδα περιπτέρων.

Το κόστος υπολογίζεται ανά startup.

Ο Innovation Sponsor μπορεί να επιλέξει παραπάνω από μία εταιρεία start-up, δημιουργώντας έτσι τον δικό του σταθμό περιπτέρων start-up με το λογότυπο του σε προβεβλημένη θέση. Τα ανταποδοτικά οφέλη σε αυτή την περίπτωση για κάθε έναν από τους χορηγούς θα διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των περιπτέρων και το ύψος της χορηγίας, καθώς μπορεί να γίνεται αντιστοίχιση με μια από τις 4 ήδη υπάρχουσες κατηγορίες χορηγών (Πλατινένιος, Χρυσός, Αργυρός, Υποστηρικτής).

Σταθμός μπορεί να δημιουργηθεί από 8 περίπτερα και άνω. Για παράδειγμα, με τη χορηγία 10 start-up, ο Innovation Sponsor θα έχει μια δική του νησίδα περιπτέρων (Pavilion), και αντισταθμιστικά οφέλη Αργυρού χορηγού.

Συνοπτικός πίνακας
Προτεινόμενα Αντισταθμιστικά Οφέλη Χορηγών*

Benefits Πλατινένιος Χρυσός Αργυρός Υποστηρικτής
Διοργάνωση panel discussion, διάρκειας 90΄ v
Ομιλία σε panel discussion στο πλαίσιο του συνεδριακού προγράμματος v
Συμμετοχή σε panel discussion v
Περίπτερο στην έκθεση 10 τ.μ. 8 τ.μ. 6 τ.μ.
Δωρεάν εγγραφές 25 ατ. 20 ατ. 10 ατ. 5 ατ.
Καταχώριση στο τελικό πρόγραμμα οπισθόφυλλο* ή σαλόνι εσωτερική εξωφύλλου* εσωτερική σελίδα εσωτερική σελίδα
Λογότυπο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου v v v v
Λογότυπο σε κάθε newsletter ή σφυγμομέτρηση που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά v v v v
Λογότυπο σε banner δίπλα στη Γραμματεία v v v v
Λογότυπο σε banner σε κάθε αίθουσα v v v v
Λογότυπο σε banner στον εκθεσιακό χώρο v v v v
Λογότυπο στο τελικό πρόγραμμα v v v v

*Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των Χορηγών

Διαμορφώστε τη συμμετοχή σας

Ένθεση εντύπου στη συνεδριακή τσάντα

Διαφημιστικό ένθετο της εταιρείας μπορεί να συμπεριληφθεί στο υλικό της τσάντας, η οποία θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Όλο το ένθετο υλικό θα πρέπει να εγκριθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και να παραδοθεί εγκαίρως, σε συνεννόηση με την εταιρεία διοργάνωσης.

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις είναι A4 (210 χ 297 mm) και δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε βάρος τα 250 γρ. Αριθμός τεμαχίων 1.000.

Meeting Point

Θα βρίσκεται στο χώρο της έκθεσης, έξω από την κύρια είσοδο/έξοδο της συνεδριακής αίθουσας. Εδώ, θα προσφέρεται καφές espresso σε όλους τους συνέδρους και εκτός των προκαθορισμένων διαλειμμάτων. Το λογότυπο του Χορηγού θα τυπωθεί στο εικαστικό.

Διαλείμματα καφέ

Το Συνέδριο θα προσφέρει καφέ σε όλους τους συνέδρους στα προκαθορισμένα διαλείμματα. Η επωνυμία του Χορηγού θα εμφανίζεται σε όλα τα σημεία διάθεσης του καφέ και θα ανακοινωθεί στα έντυπα του Συνεδρίου.

Γεύματα Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες ελαφρύ γεύμα. Η επωνυμία του Χορηγού θα εμφανίζεται σε όλα τα σημεία παράθεσης γευμάτων.

Networking Dinner

Η χορηγία αφορά στην κάλυψη του επίσημου δείπνου του eHealth Forum προς τους προσκεκλημένους ομιλητές και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η επωνυμία του Χορηγού θα εμφανίζεται σε banner στον χώρο παράθεσης του γεύματος

Δεξίωση υποδοχής

Μετά την τελετή έναρξης του Συνεδρίου, στις 25 Οκτωβρίου, θα παρατεθεί δεξίωση για τους συνέδρους και τους επίσημους καλεσμένους. Η επωνυμία του Χορηγού θα εμφανίζεται σε banner στο χώρο και θα ανακοινωθεί στα έντυπα του Συνεδρίου.

Internet Corner

Στο χώρο της έκθεσης θα δημιουργηθεί ένας χώρος ως Internet Corner. Θα είναι εξοπλισμένος με 2 Η/Υ και υποδοχή για ένα laptop. Δυνατότητα branding στο χώρο.

e-Survey

Η MINDVIEW, που δραστηριοποιείται στο χώρο της έρευνας αγοράς για τους επαγγελματίες υγείας, θα οργανώσει ένα e-survey ανά ημέρα στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν στο συνεδριακό newsletter της επόμενης ημέρας και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Συνεδρίου. Θα τυπωθεί το λογότυπο του χορηγού σε banner και θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο.

Μαγνητοσκόπηση Συνεδρίου και webcasting – Αργυρός Χορηγός

Μετάδοση video του ομιλητή, με πλήρη συγχρονισμό των διαφανειών PowerPoint στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, οn-demand, μέσω διαδικτύου. Ο Χορηγός του webcasting εξασφαλίζει προβολή μεγάλης διάρκειας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια χρήσιμη υπηρεσία συνεχούς εκπαίδευσης προς τους ενδιαφερόμενους.

Οφέλη για τον Χορηγό:

 1. To logo εμφανίζεται στο video template, δηλαδή στο παράθυρο όπου οι απομακρυσμένοι χρήστες παρακολουθούν το συγχρονισμένο υλικό.
 2. Το logo εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες του video portal, όπου οι χρήστες θα κάνουν login για να αποκτούν πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο.
 3. To video portal και το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο για τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Οφέλη για τον Σύνεδρο:

 1. Μπορεί να δει, μετά τη λήξη του Συνεδρίου, τις ομιλίες που επιθυμεί, όσες φορές το επιθυμεί, στο χώρο και το χρόνο που θα επιλέξει.
 2. Μπορεί να δει μόνο τα κομμάτια της ομιλίας (slides, chapters) που επιθυμεί, χωρίς να χάνει χρόνο διατρέχοντας το σύνολο του υλικού.
 3. Άτομα που ενδιαφέρονται, αλλά δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, θα μπορούν να το δουν.
 4. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο εκπαίδευσης νέων ατόμων (επαγγελματιών υγείας και στελεχών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα).

Web Banner

Προβολή χορηγού στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στις δυναμικές σελίδες του site (π.χ. “Πρόγραμμα”, “Νέα”) με web banner διαστάσεων 300 x 250 pixels.

Live streaming

Ζωντανή μετάδοση του Συνεδρίου μέσω του διαδικτύου. Ο Χορηγός προβάλλεται με την εμφάνιση του λογοτύπου του σε όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια χρήσιμη υπηρεσία συνεχούς εκπαίδευσης προς τους ενδιαφερόμενους. To logo εμφανίζεται στο video template, δηλαδή στο παράθυρο όπου οι απομακρυσμένοι χρήστες παρακολουθούν το Συνέδριο.

Διαφημιστικές καταχωρίσεις

Το τελικό πρόγραμμα και το βιβλίο περιλήψεων θα τυπωθούν και θα διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου.

Οι διαφημιστικές καταχωρίσεις (ολοσέλιδη – 4χρωμη) θα είναι διαθέσιμες στο τελικό πρόγραμμα:

 • Εσωτερική Σελίδα
 • Οπισθόφυλλο
 • Εσωτερική εξωφύλλου        
 • Εσωτερική οπισθόφυλλου
 • Σαλόνι

Συμμετοχή στην έκθεση

Χώρος διεξαγωγής

Το eHealth Forum 2016 θα διεξαχθεί στο Μέγαρο – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Οι κύριες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Banqueting Hall και οι παράλληλες συνεδρίες σε βοηθητικές αίθουσες. Η έκθεση της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο χώρο του φουαγιέ της Banqueting Hall (δείτε παρακάτω την κάτοψη).

Στο eHealth Forum 2016 αποσκοπούμε η έκθεση να αποτελέσει το επίκεντρο της δικτύωσης μεταξύ των συνέδρων και έναν χώρο που θα προσελκύσει όχι μόνο τους ειδικούς και τους ενδιαφερόμενους για την ηλεκτρονική υγεία, αλλά και τον απλό χρήστη των υπηρεσιών και των εφαρμογών e-health & m-health.

Σας προσκαλούμε λοιπόν, να εκθέσετε τα προϊόντα σας, wearables, εφαρμογές και υπηρεσίες e-health, m-health & IoT, προσφέροντας τη δυνατότητα διάδρασης στο κοινό, δράσεις εκπαίδευσης-ενημέρωσης των χρηστών ή/και των ειδικών.

Τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα παρουσιάσετε στην έκθεση θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου ehealthforum.org, στην περιοχή των ΝΕΩΝ, με δικά σας προωθητικά κείμενα ή ψηφιακά μέσα βάσει των προδιαγραφών μας.

Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου

Το κόστος ενοικίασης εκθεσιακού χώρου είναι €500/τ.μ. Ελάχιστη ενοικίαση 6 τ.μ. Η κάτοψη της έκθεσης θα διαμορφωθεί με βάση τη ζήτηση των εκθετών και η επιλογή περιπτέρου επιβεβαιώνεται με βάση τη συνολική συμμετοχή της εταιρείας και με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Διαφήμιση εντός του εκθεσιακού χώρου (wall spaces)

Τοποθέτηση διαφημιστικού τοίχου. Οι διαστάσεις ενδέχεται να ποικίλλουν και το κόστος είναι €400/τ.μ. Ελάχιστη ενοικίαση 5 τ.μ.

Κάτοψη Εκθεσιακού Χώρου

MAICC_Banqueting_EN

Επικοινωνία

Για τυχόν διευκρινίσεις και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία διοργάνωσης του eHealth Forum 2016:

Πόπη Παρασχάκη
E-mail: paraschaki.popi@mind-work.gr

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Στατιστικά στοιχεία για το eHealth Forum 2015

την πρώτη ελληνική διοργάνωση για την ηλ. υγεία το 2015 συμμετείχαν 450 περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων 90 ομιλητές. Το διήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Caravel.

Ικανοποίηση των συμμετεχόντων στο eHealth Forum 2015*

 • Το 90% των συμμετεχόντων αξιολόγησε την ποιότητα και την πληρότητα ενημέρωσης σχετικά με τον προγραμματισμό του Συνεδρίου ως πολύ καλή ή άριστη.
 • Ως πολύ καλή ή άριστη αξιολογήθηκε η λειτουργία της Γραμματείας του συνεδρίου από το 86% των συμμετεχόντων και η διαδικασία εγγραφής από το 90%.
 • Το 90% και το 94% των συμμετεχόντων αντίστοιχα, αξιολόγησε τον συνεδριακό χώρο και τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό ως πολύ καλό ή άριστο.
 • Το 78% και το 80% των συμμετεχόντων αντίστοιχα, αξιολόγησε το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του επιστημονικού προγράμματος ως πολύ καλά ή άριστα.
 • Η επιλογή των ομιλητών ήταν πολύ καλή ή άριστη σύμφωνα με το 86% των συμμετεχόντων.

www.ehealthforum.org

Στην αιχμή του, ο ιστότοπος ehealthforum.org έφτασε τους 600 χρήστες κατά μέσον όρο ημερησίως. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν από την εκδήλωση, η αναγνωσιμότητα αυξανόταν με ρυθμό 200% την ημέρα.

Picture1

#EHF15
@eHealthF

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο λογαριασμός Twitter του eHealth Forum είχε περισσότερες από 4000 επισκέψεις την ημέρα.

Twitter2

Ο εκθεσιακός χώρος

Το eHealth Forum 2016 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, όπως το eHealth Forum 2014, το ευρωπαϊκό φόρουμ για την ηλεκτρονική υγεία, που διοργάνωσε η Mindwork στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Exhibition Exhibition2

Η Έκθεση του eHealth Forum κατέλαβε περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα, σε δύο επίπεδα του Συνεδριακού Κέντρου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και περιλάμβανε 21 περίπτερα με 70 εκθέτες από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α.