Οι θεματικές ενότητες του eHealth Forum 2016

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών στην υγεία είναι επιβεβλημένη για την προώθηση της μεταρρύθμισης του υγειονομικού συστήματος και επομένως δρα ως καταλύτης για τις αναγκαίες αλλαγές. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας σε πολλαπλούς τομείς: έρευνα, βιομηχανία, υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών…

Με βάση αυτή την παραδοχή, χτίζουμε το πρόγραμμα του eHealth Forum 2016 με βάση θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ηλεκτρονικής υγείας.

Το πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας

Το θεσμικό πλαίσιο για την ηλ. υγεία εξελίσσεται και αλληλεπιδρά με τις εθνικές στρατηγικές των ευρωπαϊκών χωρών, τόσο της Ε.Ε. όσο και των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Το eHealth Forum αποσκοπεί στο να προσφέρει ευκαιρία για παρουσίαση καλών πρακτικών των γειτονικών χωρών, για συζήτηση των ανεπίλυτων ζητημάτων και για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπευθύνων, των παραγόντων της αγοράς, της πληροφορικής και της υγείας.

Η ηλεκτρονική υγεία στην πράξη σήμερα

To eHealth Forum 2016 δεν μπορεί παρά να διερευνήσει τα θεμελιώδη για το ehealth ζητήματα της διαλειτουργικότητας, της πιστοποίησης εφαρμογών και λογισμικού, ενώ θα παρουσιάσει υπηρεσίες για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της υγείας με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, θα συμπεριλάβει συνεδρίες για τη διαχείριση των δεδομένων ασθενών, τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις εφαρμογές mhealth αλλά και αυτές που αφορούν τους ιατρούς, τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, φορητές συσκευές παρακολούθησης των ασθενών, wearables & υπηρεσίες IoT, τις υποδομές Cloud και όλες τις πλευρές της πληροφορικής για την υγεία που επηρεάζουν την υγειονομική περίθαλψη.

Κλινική διαχείριση χρονίων νοσημάτων

Από την πλευρά τους οι κλινικοί, οι επαγγελματίες της υγείας, θα βρουν ενδιαφέρον στα εργαλεία διαχείρισης των χρονίων νοσημάτων, όπως τα μητρώα ασθενών, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα κ.α., αλλά και θα συζητήσουν την εφαρμογή της ‘Integrated Care’ στην Ελλάδα και τις καλές πρακτικές άλλων χωρών. Το Forum θα εστιάσει στις ψηφιακές εφαρμογές για την υγεία που βοηθούν την καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών της υγείας, βελτιώνουν την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες και αναβαθμίζουν την ποιότητα της φροντίδας συνεισφέροντας στην αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο ασθενής στο επίκεντρο: Health Applications

Ως χρήστες των εφαρμογών και των υπηρεσιών της τεχνολογίας της πληροφορίας στην υγεία, οι ασθενείς/πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο της θεματικής για τα Health Applications, όπου θα παρουσιαστούν τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, η Silver Economy στην υπηρεσία της Υγιούς Γήρανσης, οι εφαρμογές fitness & well-being, και και έργα που στηρίζονται στο μοντέλο της Precision medicine. Σε αυτό το πλαίσιο, στη φετινή διοργάνωση προσκαλούμε να συμμετέχουν ενεργά οι εκπρόσωποι ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, πανεπιστημιακοί του τομέα της υγείας αλλά και σύλλογοι ασθενών.

Data-aware medical devices

Οι παραπάνω εφαρμογές καθώς και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι εφαρμογές του Internet of Things –IoT- για την υγεία θα συζητηθούν και θα αποτελέσουν το ‘υλικό’ της έκθεσης του eHealth Forum 2016.

Big Data

Η έκρηξη στην παραγωγή δεδομένων των τελευταίων ετών, μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές για την υγεία, έχει φέρει στο προσκήνιο την αξιοποίηση των Big Data, την ανάλυση των δεδομένων real-time, τη βιοπληροφορική, και έχει καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της personalized health, στα οποία θα αφιερωθεί μια κεντρική θεματική στο eHealth Forum.

Cyber-security

Με την αύξηση των ηλεκτρονικών απειλών, τα “ransomware”, την απώλεια δεδομένων, η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών έχει αποκτήσει καίρια σημασία για το ehealth και τις εφαρμογές του. Στο eHealth Forum 2016 οι ενδιαφερόμενοι θα συζητήσουν τις καλές πρακτικές, προτάσεις και λύσεις στα θέματα κυβερνοασφάλειας.

Behavioural Change

Μια συνολική θεώρηση της ηλ. υγείας –που είναι ο σκοπός του Forum- συνεπάγεται τη συζήτηση των αλλαγών που έχουν επέλθει στη συμπεριφορά των χρηστών & των συστημάτων υγείας από τη χρήση του ehealth (Behavioural Change): στον ρόλο του eHealth στην πρόληψη – αγωγή υγείας, στην ενδυνάμωση του ασθενή (Patient empowerment), αλλά και πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες επιδρούν στη σχέση ιατρού-ασθενή και τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων.